Overené zákazníkmi
0 pol.
0,00
Košík
Náš e-shop funguje naďalej 24 hodín, 7 dní v týždni. Objednávky expedujeme každý pracovný deň a v týchto dňoch je k dispozícií rovnako technická podpora telefonicky aj emailom od 9:00 do 16:00.
Kategórie produktov
Ecoprodukt.sk - Recenzie Heureka.Vrátenie tovaru do 30 dní.Ecoprodukt.sk - Shop roku 2019.Facebook ecoprodukt.Essential SSL

MARKETINGOVÁ KAMPAŇ
„Poukážková knižka“

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Obchodná spoločnosť  ECO PRODUKT s.r.o., so sídlom Banícka 360/7, Kanianka, 972 17, zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, Vložka číslo 22839/R. IČO 45 502 471, DIČ 2023016369 (ďalej len „ECO PRODUKT“) organizuje v termíne od 00:01 hodiny dňa 23. 10. 2019 do 23:59 hodiny dňa 6. 12. 2019 (ďalej len „Doba konania“) marketingovú kampaň nazvanú „Poukážková knižka“ (ďalej len „Kampaň“) a týmto stanovuje pravidlá a podmienky Kampane.

 1. ZÁKLADNÉ PODMIENKY KAMPANE
  1. Zákazník zo Slovenskej republiky (ďalej len „Účastník“), pokiaľ splní podmienky Kampane uvedenej v týchto pravidlách v Dobe konania, môže získať zľavovú knižku v celkovej hodnote 121,- Eur, (ďalej len „Poukážková knižka“), hlavne:
   1. Ak má kompletne a pravdivo vyplnenú objednávku na ECO PRODUKT -prevádzkovanom e-shope – www.ecoprodukt.sk ), t. j. oznámi ECO PRODUKTU svoje kontaktné údaje, najmä svoje meno, priezvisko, adresu vrátane krajiny, e-mail a mobilný telefón;
   2. V Dobe konania nakúpi a uhradí za tovar z e-shopu ECO PRODUKT alebo v dobe konania osobne vyzdvihne objednávku na výdajnom mieste  e-shopu  - Jesenského 35, 972 01 Bojnice v ľubovoľnej hodnote.
  2. Z Kampane budú vylúčení tí, ktorí:
   1. Nesplnia podmienky Kampane uvedenej v týchto pravidlách;
   2. Na platbu použijú platobnú kartu, ktorej nie sú oprávneným držiteľom;
   3. Budú konať v rozpore so zákonom a/alebo s dobrými mravmi a/alebo sa dopustia podvodu v súvislosti s Kampaňou;
   4. Uvedú v Kampani nepravdivé alebo neúplné informácie.
  3. V prípade vylúčenia Účastníka nemá taký Účastník právo na náhradu nákladov či škody, ktorá by mu mohla vzniknúť.
 2. ĎALŠIE PODMIENKY
  1. Účastníci Kampane, ktorí splní v Dobe konania podmienky uvedené v týchto pravidlách, dostanú pri prevzatí objednávky tovaru vytlačenú poukážkovú knižku.
  2. Poukážková knižka obsahuje jednotlivé zľavové poukazy, ktoré Účastníka oprávňujú získať zľavu na nákup tovaru z konkrétnej kategórie v e-shope ECO PRODUKTU, ktorá je pri každom zľavovom poukaze uvedená. Zároveň je v zľavovom poukaze uvedená minimálna hodnota nákupu, na ktorý je možné zľavu uplatniť.

Kategória produktov

Výška vašej zľavy

Minimálna výška nákupu

Šetrenie tepla

€10.00

€100.00

Vianočné osvetlenie

€7.00

€60.00

Solárne osvetlenie

€10.00

€90.00

Hracky

€8.00

€50.00

Vykurovanie a ohrev

€20.00

€200.00

Vyhrievané oblečenie

€7.00

€70.00

Solárne nabíjačky

€7.00

€60.00

Solárne zavlažovanie

€15.00

€130.00

Solárne pouličné osvetlenie

€30.00

€250.00

Úspora vody

€7.00

€60.00

 

 1. Jednotlivé zľavové poukazy možno uplatniť iba raz, a to na nákup tovaru z e-shopu ECO PRODUKTU, alebo pri osobnom odbere vo výdajnom mieste Jesenského 35, 972 01 Bojnice v období od 23.10. – 8. 12. 2019.
 2. Zľavový poukaz nemožno vymeniť za peniaze, a to ani v prípade vrátenia zakúpeného tovaru, na ktorý bol zľavový poukaz použitý. ECO PRODUKT takému Účastníkovi, ktorý vráti tovar, na zakúpenie ktorého zľavový poukaz uplatnil, poskytne náhradu ceny za tovar Účastníkom skutočne uhradenej.
 3. Zľavový poukaz nie je určený na ďalší predaj a nie je možné kombinovať ho s inými darčekovými poukazmi či zľavovými poukazmi z iných kampaní a akcií.
 4. Neuplatnený zľavový poukaz v období na ňom uvedenom nemôže byť Účastníkovi nijakým spôsobom nahradený.
 1. OSOBNÉ ÚDAJE
  1. Správcom osobných údajov Účastníka je ECO PRODUKT. Kontakt na ECO PRODUKT je na https://www.ecoprodukt.sk/kontakt.
  2. Účelom spracovania osobných údajov Účastníka je riadna účasť v Kampani a s tým súvisiace činnosti, ako sú napr. vyhodnotenie Účastníkov, kontrola a vyhodnotenie splnenia podmienok Kampane zo strany Účastníkov, verejné vyhlásenie výhercov Výhry (hlavne na webových stránkach a sociálnych sieťach ECO PRODUKT) a kontaktovanie výhercov Výhry.
  3. 4.3. Právnym základom spracovania je oprávnený záujem Alzy na tom, aby osobnými údajmi Účastníka na vyššie uvedené účely disponovala, pretože každý Účastník sa Kampane zúčastňuje dobrovoľne a pokiaľ by ECO PRODUKT osobné údaje Účastníka nemohol na vyššie uvedené účely spracovávať, tak by Kampaň nevyhlasoval. Proti spracovaniu osobných údajov týmto spôsobom je možné vzniesť námietku prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného na adresu info@ecoprodukt.sk, alebo podpora@ecoprodukt.sk.
  4. Ďalšie podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené na https://www.ecoprodukt.sk/info.menu/ochrana.osobnych.udajov
 2. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA
  1. ECO PRODUKT vyhlasuje, že nie je zodpovedná za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.
  2. ECO PRODUKT si vyhradzuje právo meniť podmienky Kampane, prípadne Kampaň úplne zrušiť.
  3. Účastník nemá právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v Kampani.
  4. Tieto pravidlá Kampane nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, pričom každý Účastník svojím zaradením do Kampane vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.

V Bojniciach, dňa 22. 10. 2019

 

 
Ecoprodukt na Facebooku